Meerjarenbeleidsplan

De stichting Vrienden van VDL heeft als doel:

 • Met aan VDL en voetbal gerelateerde maatschappelijke activiteiten en projecten, een positieve bijdrage te leveren aan de hedendaagse maatschappij in de regio Maassluis.
 • Zoveel mogelijk mensen bij elkaar te brengen en te doen sporten en bewegen.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

 • maatschappelijke activiteiten te organiseren die gericht zijn op het positief beïnvloeden van het welzijn van mensen in de breedste zin van het woord;
 • barrières te doorbreken waardoor individuen en groepen kunnen deelnemen aan activiteiten en mogelijkheden bieden die gericht zijn op het verbeteren van het fysieke en geestelijk welzijn;
 • een actieve en gezonde lifestyle te stimuleren door het creëren van projecten die gericht zijn op het aanleren van vaardigheden en het verbeteren van de gezondheid.

Op basis van haar missie heeft de stichting de volgende strategische keuzes gemaakt:

 • VDL inzetten als middel om maatschappelijke doelen van sociale partners te behalen;
 • Focussen op doelgroepen, thema’s en gebieden in samenspraak met de gemeente Maassluis en samenwerkingspartners in de regio;
 • Niet focussen op bepaalde doelgroepen, maar er juist voor iedereen zijn;
 • Verschillende inkomstenbronnen aanboren en opbrengstgenererende activiteiten vanuit de stichting Vrienden van VDL doorontwikkelen. De opbrengsten besteden aan uitvoering van maatschappelijke projecten die geld kosten (de stichting heft geen winstoogmerk)
 • Wijkgerichte projecten in samenwerking met de gemeente en omliggende organisaties ondersteunen en opzetten;
 • het voeren van een helder en gezond financieel beleid
 • het creëren van een gewaardeerde werkomgeving voor leden, vrijwilligers en medewerkers (gedragscode, vertrouwenspersoon)
 • het actief zijn op sociaal maatschappelijk gebied
 • het aantrekkelijk zijn voor sponsors
 • het hebben van een aantrekkelijke accommodatie
 • het gerespecteerd worden op basis van
  • Onze identiteit (één grote familie, respect voor elkaar, sportiviteit en gezelligheid hand in hand)
  • Sociaal-maatschappelijke betrokkenheid

Ongeveer 10 jaar geleden heeft de stichting Vrienden van VDL een koers uitgezet gebaseerd op onze identiteit en onze visie op de toekomst. Er staat inmiddels een geweldige financieel gezonde organisatie gebaseerd op veel vrijwilligers en gesteund door sponsoren, donateurs, subsidieverstrekkers en de gemeente Maassluis.

Maar de stichting Vrienden van VDL rust nog niet op zijn lauweren. De mouwen blijven opgestroopt om tenminste dit niveau te handhaven. In het meerjarenbeleidsplan worden de volgende projecten onderscheiden.

Project fysiotherapie (2018)

Er is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen Jip Regtop Fysiotherapie en de stichting. Jip Regtop Fysiotherapie heeft zich gevestigd in de massage ruimte van het nieuwe kleedkamercomplex. Jip Regtop Fysiotherapie zal in éérste instantie de sportmedische zorg voor leden en ouders van de voetbalvereniging VDL verder optimaliseren. Jip Regtop Fysiotherapie kan ook de sportvelden gebruiken ten behoeve van revalidaties. Met de vestiging van Jip Regtop Fysiotherapie is weer een stap gezet naar een verdere professionalisering van ons sportcomplex.

Project voetbaltechnisch beleidsplan (2019-2021)

Sportief en maatschappelijk is er veel te bereiken met de jeugd in een stad. Om jeugd zowel sportief als sociaal goed te begeleiden, zijn investeringen noodzakelijk in goed kader.

Talent heeft training en coaching nodig. Dat kost tijd en geld en kan niet alleen worden ingevuld door vrijwilligers. De stichting wil graag een kwaliteitsslag maken door middel van aanvulling door professioneel jeugdkader, dat de vele vrijwilligers kan sturen en begeleiden.

Tegelijk wordt met zoveel goede begeleiding gezorgd voor een beter verantwoord maatschappelijk beleid. Iedere jongere die sport, is een bonus. Sportende jongeren zijn gezonder, hebben een grotere discipline en een sterkere sociale band.