Meerjarenbeleidsplan

De missie van de stichting Vrienden van VDL is:

 • de voetbalvereniging VDL op sportief, organisatorisch en financieel gebied naar een hoger plan te brengen.
 • om zoveel mogelijk mensen bij elkaar te brengen en te doen sporten en bewegen (sociaal maatschappelijk belang).

Op basis van haar missie heeft de stichting zich de volgende doelen gesteld:

 • het voeren van een helder en gezond financieel beleid
 • het creëren van een gewaardeerde werkomgeving voor leden, vrijwilligers en medewerkers (gedragscode, vertrouwenspersoon)
 • het actief zijn op sociaal maatschappelijk gebied
 • het aantrekkelijk zijn voor sponsors
 • het hebben van een aantrekkelijke accommodatie
 • het gerespecteerd worden op basis van
  • Onze identiteit (één grote familie, respect voor elkaar, sportiviteit en gezelligheid hand in hand)
  • Sociaal-maatschappelijke betrokkenheid

Ongeveer 10 jaar geleden heeft de stichting Vrienden van VDL een koers uitgezet gebaseerd op onze identiteit en onze visie op de toekomst. Deze koers heeft ons inmiddels een prachtig sportcomplex met hoogwaardige voetbalvelden, prachtige en modern geoutilleerde kleedkamers en een clubgebouw opgeleverd dat leeft en de VDL-sfeer op een geweldige manier uitstraalt. In totaal was hiermee een investeringsbedrag gemoeid van ca € 2.000.000,00. Er staat een geweldige financieel gezonde organisatie gebaseerd op veel vrijwilligers en gesteund door sponsoren, donateurs, subsidieverstrekkers en de gemeente Maassluis.

Maar de stichting Vrienden van VDL rust nog niet op zijn lauweren. De mouwen blijven opgestroopt om tenminste dit niveau te handhaven. Momenteel zijn we onder andere bezig om ons complex verder te verduurzamen, onderzoeken we de mogelijkheden om ons voetbalcomplex energie neutraal te maken en ons voetbaltechnisch beleidsplan uit te werken. Voor de verdere toekomst denken we aan de vervanging van het clubhuis.
In het meerjarenbeleidsplan worden de volgende projecten onderscheiden.

Project nieuwbouw kleedkamers (2017)
50 jaar oude kleedkamers en tijdelijke kleedkamers (porta cabins), opslag- en onderhoudsruimten zijn vervangen. Het nieuwe kleedkamercomplex voldoet aan de huidige normen van de KNVB en is volledig duurzaam ingericht. Dit kleedkamercomplex telt 12 kleedkamers, 2 kleedkamers voor elk 2 scheidsrechters en een volledig ingerichte massage/ehbo ruimte.

Project led-verlichting (2018)
De traditionele sportveldverlichting is vervangen door LED veldverlichting. Deze vervanging is de laatste stap in de richting van duurzaamheid op het sportcomplex VDL en zal een besparing van de energiekosten opleveren. Het sportcomplex is daarmee een voorbeeld van duurzaamheid voor Maassluis en haar omgeving.

Project fysiotherapie (2018)
Er is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen Jip Regtop Fysiotherapie en de stichting. Jip Regtop Fysiotherapie heeft zich gevestigd in de massage ruimte van het nieuwe kleedkamercomplex. Jip Regtop Fysiotherapie zal in éérste instantie de sportmedische zorg voor leden en ouders van de voetbalvereniging VDL verder optimaliseren. Jip Regtop Fysiotherapie kan ook de sportvelden gebruiken ten behoeve van revalidaties. Met de vestiging van Jip Regtop Fysiotherapie is weer een stap gezet naar een verdere professionalisering van ons sportcomplex.

Project voetbaltechnisch beleidsplan (2019-2021)
Sportief en maatschappelijk is er veel te bereiken met de jeugd in een stad. Om jeugd zowel sportief als sociaal goed te begeleiden, zijn investeringen in goed kader
noodzakelijk .

Talent heeft training en coaching nodig. Dat kost tijd en geld en kan niet alleen worden ingevuld door vrijwilligers. De stichting wil graag een kwaliteitsslag maken door middel van aanvulling door professioneel jeugdkader, dat de vele vrijwilligers kan sturen en begeleiden.

Tegelijk wordt met zoveel goede begeleiding gezorgd voor een beter verantwoord maatschappelijk beleid. Iedere jongere die sport, is een bonus. Sportende jongeren zijn gezonder, hebben een grotere discipline en een sterkere sociale band.

Project energieneutraal sportcomplex (2020-2022)
Op basis van een onderzoek zullen de bestaande opstallen voor warmteverlies worden geïsoleerd, zullen de bestaande zonnepanelen en zonnecollectoren worden uitgebreid om een energieneutraal sportcomplex te realiseren.

Project vervanging clubhuis (2024-2025)
Het huidige clubhuis met kantine, keuken, bestuurskamer, jeugdkleedkamers, douches en toiletten worden vervangen door nieuwbouw. Het nieuwe clubhuis ligt midden tussen de velden. Op het terras op het dak van het nieuwe clubhuis kunnen de wedstrijden en trainingen op alle velden worden gevolgd.