Home

Op 13 januari 1986 is de stichting Vrienden van VDL opgericht. De stichting had zich bij de oprichting als doel gesteld de voetbalvereniging VDL op sportief, organisatorisch en financieel gebied naar een hoger plan te brengen. De voetbalvereniging VDL is de oudste voetbalvereniging van Maassluis en vierde op 6 mei 2018 haar 100-jarig bestaan. VDL is zich ervan bewust dat zijn status als de oudste voetbalclub van Maassluis maatschappelijke verantwoordelijkheden met zich meebrengt.

De vereniging bevindt zich in de positie een positieve invloed te kunnen uitoefenen op het welzijn van de maatschappij. Met tal van projecten toont VDL via de stichting Vrienden van VDL die maatschappelijke betrokkenheid.

De stichting Vrienden van VDL heeft ten doel, met aan VDL en voetbal gerelateerde maatschappelijke activiteiten en projecten, een positieve bijdrage te leveren aan de hedendaagse maatschappij in de regio Maassluis.
Dit ten einde de leefsituatie van individuele personen, groepen en wijken te verbeteren en voorts wat hiermee in de meest ruime zin genomen in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn. Daarnaast wordt ernaar gestreefd om zoveel mogelijk mensen bij elkaar te brengen en te doen sporten en bewegen.

De Stichting Vrienden van VDL is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), ons RSIN-nummer is (volgt). Omdat we een ANBI zijn, blijven schenkingen in het algemeen belang vrijgesteld voor het recht van schenking. Giften aan ANBI’s zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. Hieronder staan de gegevens die de Stichting als ANBI op elektronische wijze openbaar dient te maken.