Home

De Stichting Vrienden van VDL beheert en exploiteert een sportcomplex met een clubgebouw, een kleedkamercomplex, 4 voetbalvelden, een pannaveld, een speeltuin en een fysiotherapieruimte.

De stichting heeft de ambitie om de voetbalvereniging VDL op sportief, organisatorisch en financieel gebied naar een hoger plan te brengen. De stichting streeft daarnaast ook een maatschappelijk doel na om zoveel mogelijk mensen bij elkaar te brengen en te doen sporten en bewegen.

Het sportcomplex wordt maximaal beschikbaar gesteld voor diverse organisaties en personen. Zo wordt het sportpark ook gebruikt door scholen van het basis en middelbaar onderwijs, voor het organiseren van activiteiten ten bate van Spieren voor Spieren en het Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam, opleidings- en trainings-activiteiten van de KNVB en het Robin van Persie International Tournament.

De stichting is een erkend leerbedrijf in de sectoren zorg, welzijn, beweging en sport. De stichting heeft ook een maatschappelijke functie. Personen, die bijvoorbeeld vanwege een uitkering of hun geestelijke gezondheidstoestand vrijwilligerswerk moeten verrichten, kunnen daarvoor terecht op het sportcomplex. Met de begeleiding worden afspraken gemaakt over de duur en de aard van de werkzaamheden.

De Stichting Vrienden van VDL is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), ons RSIN-nummer is (volgt). Omdat we een ANBI zijn, blijven schenkingen in het algemeen belang vrijgesteld voor het recht van schenking. Giften aan ANBI’s zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting.
Hieronder staan de gegevens die de Stichting als ANBI op elektronische wijze openbaar dient te maken.