Accommodatiecommissie

In februari 2006 zijn een aantal leden bij elkaar gekomen om de inzet te bespreken voor onderhoud aan clubgebouw, kleedkamers en terrein. Het resultaat was de oprichting van de Accommodatie-commissie (AC) met als eerste leden Theo Talle, Cor van der Kraan, Dries Verhagen, Jan en Arie Borst, Marius de Bruin en Ton van Es

Om te beginnen heeft de AC eerst alle (urgente) reparaties in kaart gebracht aan kantine, kleedkamers etc. De resultaten zijn in een onderhoudsplanning vastgelegd en op basis daarvan is geïnventariseerd welke materialen en gereedschappen daarvoor waren benodigd. Deze inventarisatie is vertaald in een benodigd budget en aan het bestuur voorgelegd.

Het plan van de AC kreeg groen licht. De AC kreeg een budget van € 1.500 dat over een jaar werd uitgesmeerd. In het begin is veel met eigen gereedschap gewerkt want op de club was slechts een metalen kast aanwezig met daarin een Skill boormachine, een baco, een waterpomptang en 2 schroevendraaiers. Dinsdag wordt de vaste dag dat de AC aan het werk is.

De vereniging groeide gestaag en kreeg een tekort aan kleedkamerruimte. In augustus 2008 zijn van een andere voetbalvereniging kleedkamers van gebruikte porta cabins overgenomen en door de AC geplaatst en aan de energievoorzieningen en riolering gekoppeld. Hierdoor werden 8 bestaande aangevuld met 2 kleedkamers. Deze porta cabins hadden een douches en toiletten. Daardoor waren deze kleedkamers uitstekend geschikt voor de meisjes en dames, die lid waren geworden van VDL.

Het werk van de AC kreeg enorme waardering en had door de manier van aanpak een grote aantrekkingskracht op met name oudere leden en supporters. Siet van Altena, Henk van Drimmelen, Jan Paalvast, Dirk Tuit, Wim Prins, Iem Kap en Aad Storm sloten zich aan en op 2 na, werken ze nog steeds voor de AC. Niet alleen oud-leden en supporters maar ook vrijwilligers vanuit Dukdalf/Stroomopwaarts, Pameier, Boumanstichting en reclassering sloten zich bij de AC aan.

In juni 2009 wordt de organisatie VDL gesplitst in een stichting Vrienden van VDL en de voetbalvereniging VDL. De stichting wordt eigenaar opstallen en kunstgrasvelden en verantwoordelijk voor beheer en exploitatie daarvan. De AC wordt organisatorisch bij de stichting onder gebracht.

In de periode sept 2009 – mei 2010 start de AC de renovatie van o.a. kantine, keuken en bestuurskamer. Op veld 3 en op het voormalige trainingsveld wordt kunstgras aangelegd (huidige velden 3 en 4). Ook worden 4 nieuwe kleedkamers (uitvoering porta cabin) geplaatst. De AC sluit de nieuwe kleedkamers aan op de energievoorziening en riolering. De AC is gemiddeld 3 á 4 dagen in de week werkzaam en is inmiddels uitgerust om alle kleine aannemers-, elektra, loodgieters- en schilders werkzaamheden zelf uit te kunnen voeren.

In september 2010 zijn er grote problemen met de afwatering van de natuurgrasvelden (veld 1 en 2), waardoor training en wedstrijden moeten worden afgelast. In overleg met gemeente wordt in 2011 ook op veld 1 kunstgras aangelegd.

De AC wordt belast met het onderhoud van de kunstgrasvelden waarvoor een trekker en een borstelmachine wordt aangeschaft. De stichting tekent met de gemeente een overeenkomst voor het onderhoud van de kunstgrasvelden. De AC is inmiddels uitgebreid met Henk Reigersberg, Sjaak de Bruin, Etienne de Hooge en Jan Bekker.

Naar aanleiding van de Sportnota dient de stichting in 2015 een plan in voor vervanging van kleedkamers en de renovatie van het clubgebouw, ombouw oude kleedkamers, tribune, speeltuin etc. (€ 635.000,00). In 2016 start de bouw van het nieuwe kleedkamercomplex. AC ondersteunt aannemer met fundering, versteviging staalconstructie, plaatsen buiten- en binnenwanden, elektrawerk, installatie werk, schilderwerk, straatwerk etc. (besparing uurloon ca € 60.000) In het voorjaar van 2017 wordt het nieuwe kleedkamercomplex opgeleverd. Door inzet van de AC kan de overschrijding van het budget worden beperkt tot € 66.000.

VDL is een club in beweging en dat brengt de nodige werkzaamheden voor de AC met zich mee. Er is een prachtig overdekt terras en op dagen met mooi weer wordt een buitenbar geopend. De AC is nog steeds in trek en sinds begin 2019 hebben zich Gerrit de Waal en Nico van Keulen bij de AC aangesloten. Dinsdag is nog steeds de vaste dag, dat de mannen aan het werk zijn. Tussen de middag verzorgt Wim van Beijeren een uitgebreide lunch. Bent u geïnteresseerd en wil u graag uw steentje bijdragen, neem voor nadere informatie contact op met Theo Talle of Iem Kap.

Een deel van de vrijwilligers van VDL die keihard aan de slag gaan voor u