GGD Rotterdam

Mediaberichten over gezondheidsrisico van kunstgras

Deze week zijn in de media enkele berichten verschenen waarin twijfel wordt uitgesproken over de veiligheid van kunstgrasvelden. De aanleiding voor de krantenberichten is een artikel dat op 16 juli is verschenen in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG). De discussie over dit onderwerp heeft eind 2016 en begin 2017 geleid tot veel ongerustheid. De GGD Rotterdam-Rijnmond ziet geen reden om haar advies uit 2016 te herzien. De GGD Rotterdam-Rijnmond onderschrijft nog steeds de conclusie van het RIVM dat het veilig is om te voetballen op kunstgras dat is ingestrooid met rubbergranulaat. Onderstaand vindt u de memo van de GGD Rotterdam-Rijnmond gericht aan de wethouders volksgezondheid in de regio Rotterdam-Rijnmond over dit onderwerp.