Home

Op 13 januari 1986 is de stichting Vrienden van VDL opgericht. De stichting had zich bij de oprichting als doel gesteld de voetbalvereniging VDL op sportief, organisatorisch en financieel gebied naar een hoger plan te brengen. De voetbalvereniging VDL is de oudste voetbalvereniging van Maassluis en vierde op 6 mei 2018 haar 100-jarig bestaan. VDL is zich ervan bewust dat zijn status als de oudste voetbalclub van Maassluis maatschappelijke verantwoordelijkheden met zich meebrengt.

De vereniging bevindt zich in de positie een positieve invloed te kunnen uitoefenen op het welzijn van de maatschappij. Met tal van projecten toont VDL via de stichting Vrienden van VDL die maatschappelijke betrokkenheid.

De stichting Vrienden van VDL heeft ten doel, met aan VDL en voetbal gerelateerde maatschappelijke activiteiten en projecten, een positieve bijdrage te leveren aan de hedendaagse maatschappij in de regio Maassluis.
Dit ten einde de leefsituatie van individuele personen, groepen en wijken te verbeteren en voorts wat hiermee in de meest ruime zin genomen in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn. Daarnaast wordt ernaar gestreefd om zoveel mogelijk mensen bij elkaar te brengen en te doen sporten en bewegen.

De stichting behartigt derhalve op de eerste plaats de individuele belangen van de leden van de voetbalvereniging VDL, maar heeft ook een maatschappelijke waarde. Samengevat dragen de activiteiten van de stichting bij aan:

  • de individuele ontplooiing van onze leden
  • de samenhang van de samenleving
  • een gezondere samenleving

De Stichting Vrienden van VDL is daarmee een Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI). Omdat we een SBBI zijn, behoeft de stichting geen schenk- of erfbelasting te betalen over schenkingen en erfenissen. De stichting wordt per schenking en/of legaat beoordeeld. Hieronder staan de gegevens die de Stichting als SBBI op elektronische wijze openbaar maakt.